Privatlivspolitik Bevægelsesbatteriet

  1. DR behandler dine personoplysninger med det formål at kunne sende dig en mail med dine øvelser fra Bevægelesbatteriet. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a). Dit samtykke skal være frivilligt og må ikke være en betingelse for at benytte Bevægelsesbatteriet.
  2. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i denne forbindelse: dit navn og din email-adresse
  3. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: eksterne konsulenter, leverandører eller samarbejdspartnere, der er med til at udvikle og drive Bevægelsesbatteriet, samt DR’s databehandler.
  4. Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger i 12 måneder. Dine personoplysninger slettes efter 12 måneder.
  5. Retten til at trække samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt

UDDYBENDE OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AFDINE PERSONOPLYSNINGERFORMÅLENE MED

FORMÅLENE MED BEHANDL INGEN AF DINE OPLYSNINGER
Formålet med at behandle dine personoplysningerne er at besvare din henvendelse,din klage eller forholde os til din ris og ros, forholde os til dine forslag og nyhedstip ellerdin indberetning af fejl.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger, som du afgiver til os vil normalt være almindeligepersonoplysninger som dit navn, adresse, evt. telefonnummer og e-mailadresse. DRhar ikke behov for at modtage fortrolige eller særlige kategorier af personoplysninger(fx cpr.nr., oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, helbredsoplysninger,oplysninger om seksuelle forhold, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning). DRbehandler således kun disse kategorier af personoplysninger, såfremt du selv har valgtat oplyse dem til DR.

MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE
DR overlader dine personoplysninger til DR’s databehandlere.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter dine personoplysninger senest efter 3 år. Det gælder dog ikke for klagesager. Her opbevarer vi dine personoplysninger, sålænge DR skønner at have et lovligt grundlag herfor.

RET TIL BERIGTIGELSE, SLETNING OG BEGRÆNSNING
Du kan få data berigtiget, eller i visse tilfælde kan du få behandlingen af dinepersonoplysninger begrænset eller slettet. Gør du med rette indsigelse mod voresbehandling, må vi ikke længere behandle dine data. Du kan læse mere om dinerettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vibehandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk